دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به این شرح است:

 

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به موجب ماده ۳۵ اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ به منظور رفع نیازهای دادگستری در زمینه‌های حقوقی، قضایی و اداری تاسیس شد و در سال ۱۳۶۱ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. صرف نظر از برخی مدیران قوه قضائیه، بیش از نیمی از جمعیت قاضیهای ایرا نفارغ التحصیل این دانشکده می‌باشند. علاوه براین، رشته‌های پلیس قضایی، خدمات اداری، ثبت، دوره‌های معادل علوم قضایی و دوره‌های کارشناسی ارشد حقوق خصوصی وحقوق جزا و جرم شناسی ارائه می‌شود.

مطابق با اساس نامه دانشکده علوم قضایی، رئیس دانشکده بنا به پیشنهاد و تائیدوزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حکم ریاست قوه قضائیه مدت ۳ سال تعیین می‌گردد.

این دانشگاه واقع در تهران -خیابان انقلاب- خیابان خارک می‌باشد.

شرایط پذیرش دانشجوی بورسیه

دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری با هدف تأمين قاضی مورد نياز قوۀ قضائيه از ميان داوطلبان آزمون سراسری سال۱۳۹۴در دو مقطع “کارشناسی” و” کارشناسی ارشد پيوسته “در رشته علوم قضايی دانشجوی بورسيه می پذيرد. همه داوطلبان گروه‌های آزمايشی علوم رياضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی با رعايت شرايط زير می‌توانند کد رشته‌ مربوط به اين دانشگاه را در دفترچۀ انتخاب رشتۀ آزمون سراسری انتخاب نمايند.

الف) شرايط استفاده از بورس تحصيلی دانشگاه علوم قضايی

 • داشتن شرايط عمومی آزمون سراسری
 • پذيرش در گزينش صلاحيت های عمومی
 • تدين به دين مبين اسلام و التزام عملی به احکام آن
 • التزام به ولايت فقيه و مبانی نظام جمهوری اسلامی ايران
 • برخورداری از سلامت کامل جسمی و روانی و نداشتن سوء پيشينه کيفری
 • سپردن تعهد به تحصيل تمام وقت و عدم اشتغال به کار در زمان شروع به تحصيل
 • سپردن تعهد خدمت به قوۀ قضائيه برای تصدی سمت‌های قضايی بر اساس نيازهای قوۀ قضائيه به ميزان دو ‌برابر مدت تحصيل

تبصره: تعهد خدمت داوطلبانی که از مزايای “قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفۀ فارغ‌التحصيلان دانشکدۀ علوم قضايی در محاکم قضايی کشور مصوب۱۳۷۳″استفاده می‌کنند، ده سال خواهد بود.

تبصره: مدت خدمت وظيفه داوطلبانی که دوره سربازی را گذرانده‌اند به حداکثر سن آنان افزوده می‌شود.

 • داشتن حداقل معدل کتبی ديپلم۱۴و معدل کل پيش دانشگاهی۱۴برای داوطلبان مقطع کارشناسی علوم قضايی.
 • داشتن حداقل معدل کتبی ديپلم۱۶و معدل کل پيش دانشگاهی۱۶برای مقطع کارشناسی ارشد پيوسته علوم قضايی.

ب) تذکرات مهم

 • . تحصيل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پيوسته تمام وقت و ارائۀ دروس اصلی، پيش‌نياز و کارآموزی در طول هفته مطابق برنامه‌ريزی دانشگاه خواهد بود.
 • با توجه به امکانات فعلی دانشگاه، پذيرش دانشجوی بورسيه در سال جاری فقط از ميان داوطلبان مرد خواهد بود
 • سقف مدت استفاده از بورسيۀ تحصيلی در مقطع کارشناسی۸ نيمسال و در مقطع کارشناسی ارشد پيوسته۱۲نيمسال است.
 • لازم است دانشجويان مقطع کارشناسی برای ورود به خدمت قضايی حداقل معدل کل ۱۵کسب نمايند. در غير اين صورت با باز پرداخت هزينه های تحصيلی و مقرری ماهانه؛ مدرک کارشناسی اخذ خواهند نمود.
 • دوره کارشناسی ارشد پيوسته علوم قضايی تنها برای اجرا در دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری به تصويب وزارت علوم، تحقيقات و فناوری رسيده است و دانشجويان اين رشته پس از طی واحدهای مقطع کارشناسی علوم قضايی و در صورت کسب معدل۱۵در يکی از گرايش های شش گانه کارشناسی ارشد (حقوق تجارت، حقوق ثبت، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خانواده، حقوق خصوصی و حقوق عمومی ) ادامه تحصيل خواهند داد. دانشجويانی که پس از طی دوره مشترک نتوانند معدل۱۵کسب نمايند يا شرايط لازم برای ورود به خدمت قضايی را نداشته باشند، ادامه تحصيل آن ها در اين مقطع (کارشناسی ارشد پيوسته ) منتفی و تنها مدرک کارشناس علوم قضايی برای آنان صادر خواهد شد.
 • چنانچه دانشجو نتواند يا نخواهد تحصيل را به پايان برساند يا شرايط لازم برای ورود به خدمت قضايی را نداشته باشد، بايد کليه هزينه‌های تحصيل و مقرری‌های ماهانه دريافت‌ شده را بازپرداخت نمايد.

ج: نحوه ثبت نام و اعلام نتايج

 • داوطلبان تحصيل در دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری به جز ثبت نام در آزمون سراسری از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور به هيچ‌گونه ثبت نام ديگر يا تکميل فرم يا مراجعه حضوری نياز ندارند. بر اين اساس، لازم است همانند ديگر داوطلبان به ترتيب زير اقدام نمايند:
 • ثبت نام در آزمون سراسری از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور در سال۱۳۹۳
 • شرکت در آزمون سراسری در خرداد ماه۱۳۹۴
 • تکميل فرم اينترنتی انتخاب رشته در سايت سازمان سنجش و انتخاب کدرشته‌های کارشناسی و يا کارشناسی ارشد پيوسته دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری،در مهلت اعلام‌شده به وسيله سازمان سنجش آموزش کشور
 • با توجه به اينکه سازمان سنجش داوطلبان را بر حسب اولويت های انتخابی آنان جهت طی مراحل گزينش به اين دانشگاه معرفی مينمايد، به علاقمندان تحصيل در اين دانشگاه اکيداً توصيه ميشود که کد رشته های اين دانشگاه را در اولويت اول و دوم قرار دهند. چنانچه داوطلب در گزينش پذيرفته نشود فرصت پذيرش در اولويت های بعدی خود را دارد و هيچگونه حقی از اين جهت از داوطلب در گزينش پذيرفته نشود فرصت پذيرش در اولويت های بعدی خود را دارد و هيچگونه حقی از اين جهت از داوطلبان تضييع نخواهد شد.

پس ازاعلام اسامی پذيرفته‌شدگان از آنان برای شرکت در مصاحبه حضوری و طی مراحل گزينش از طريق سايت دانشگاه به آدرس :www.ujsas.ac.ir دعوت به عمل خواهد آمد. لذا لازم است علاقه‌مندان پس از انتخاب رشته از طريق سايت دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری، از زمان اعلام اسامی و دعوت پذيرفته‌شدگان اطلاع حاصل نمايند.

د: امتيازات بورس تحصيلی دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری

 • دريافت مقرری ماهانه از زمان دريافت ابلاغ کارآموزی قضايی
 • دريافت ابلاغ کارآموزی قضايی در دورۀ تحصيلی و اشتغال به کار قضايی پس از فراغت از تحصيل
 • احتساب سنوات تحصيل در دانشگاه در سوابق خدمت
 • گذراندن خدمت سربازی در قالب اشتغال در قوۀ قضائيه بر اساس “قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفۀ فارغ‌التحصيلان دانشکدۀ علوم قضايی در محاکم قضايی کشور مصوب۱۳۷۳” و “آيين‌نامۀ اجرايی آن مصوب”۱۳۷۵”
 • برخورداری از خوابگاه، بيمۀ درمانی و خدمات رفاهی در طول دورۀ تحصيلی در حدود امکانات دانشگاه

امتيازات برنامه آموزشی رشته علوم قضايی دانشگاه نسبت به ديگر دانشکده های حقوق

با توجه به رسالت و اهداف تعريف شده برای دانشکده علوم قضايی، بيش از دو دهه از فعاليت اين مجموعه منحصراً به پرورش کادر قضايی قوه در چارچوب رشته کارشناسی علوم قضايی اختصاص داشته است. هم اکنون نيز با وجود تنوع رشته ها و مقاطع تحصيلی، هم چنان دانشجويان بورسيه که در رشته کارشناسی علوم قضايی تحصيل و خود را برای ورود به خدمت قضايی آماده می کنند، در کانون توجه برنامه های آموزشی و فرهنگی قرار دارند.

جدای از برنامه های خاص فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی که با هدف تحکيم بنيان های فکری دانشجويان طراحی و اجرا می شود، برنامه آموزشی اين دانشجويان نيز تفاوت های مهمی با ديگر مراکز آموزشی عالی حقوق در ايران دارد. در رشته علوم قضايی، دانشجويان کليه واحد های درسی رشته حقوق را که در ديگر دانشگاه ها هم ارائه می شود، می گذرانند. افزون بر آن می توان به موارد زير به عنوان مهمترين امتيازات برنامه آموزشی رشته علوم قضايی اين دانشگاه نسبت به ديگر دانشکده های حقوق اشاره نمود.

 • مرور يک دوره کامل از مباحث فقهی (غير از عبادات) به علاوه دروس اصول فقه و قواعد فقه و آيات الاحکام: اين مجموعه دروس در چارچوب ۱۱ عنوان درسی ارائه می شود و با توجه به ساعات برگزاری کلاس، از ارزشی معادل ۴۰ واحد درسی برخوردار است و با لحاظ دروس عربی، حدود يک چهارم واحد های درسی دوره کارشناسی را تشکيل می دهد.
 • آشنايی وسيع با زبان و ادبيات عربی برای سهولت فهم و استفاده از متون فقهی: اين بسته آموزشی در قالب ۳ درس و با توجه به ساعات برگزاری کلاس به ارزش ۱۰ واحد درسی ارائه می شود.
 • تأکيد خاص بر آموزش زبان انگليسی به طور مستمر از ابتدا تا انتهای دوره کارشناسی در قالب ۶ عنوان درس که با ارزش معادل ۱۴ واحد درسی ارائه می شود برنامه ريزی اين دروس به شکلی است که دانشجو در هر ترم در حال آموزش زبان انگليسی باشد.
 • کارآموزی قضايی ضمن تحصيل: در طول دوره تحصيل کارشناسی، بخشی از برنامه دانشجويان به فراگيری آموزش ها و مهارت های لازم برای اشتغالات قضايی اختصاص دارد. در اين برنامه ها که اغلب در قالب کارگاه های آموزشی اجرا می شود از تجربيات استادان مجرب و قضات ارشد استفاده می شود. افزون بر آنکه در ارائه ساير دروس نيز در کنار آموزش های نظری رويکرد عملی هم مورد توجه استادان می باشد.

به منظور بهبود بيشتر روش ها و عملکرد ها در نحوه انجام کارآموزی، همکاری مطلوبی ميان دانشگاه علوم قضايی و معاونت آموزش و تحقيقات قوه در جريان است که هدف نهايی آن افزايش بازدهی آموزش های عملی دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاه می باشد.

با توجه به اهميت منصب قضاء، همواره برای ورود فارغ التحصيلان دانشگاه به دستگاه قضايی شرط احراز صلاحيت های علمی و آموزشی مطرح بوده و غالباً اين امر به وسيله کسب حداقلی از معدل دوره کارشناسی کنترل می شده است. در حال حاضر فارغ التحصيلان اين دانشگاه برای ورود به خدمت قضايی بايد حداقل معدل ۱۷ را کسب نمايند.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *