دانشگاه ارومیه

دانشگاه ارومیه

به گزارش سایت موسسه حرف آخر، معرفی دانشگاه ارومیه به این شرح است:

www.urmia.ac.ir

تاریخچه
به عنوان یك مركز آموزش عالی در استان آذربایجان غربی ابتدا در قالب آموزشكده در یك باغ ۱۵هكتاری در مسیر جاده بند به ریاست آقای مهندس شیبانی در سال ۱۳۴۴ تاسیس گردید. در آن زمان تعداد اعضای هیات علمی بسیار معدود بوده و در هر دوره تعداد ۶۱ الی ۵۱ نفر دانشجو برای آموزش در علوم كشاورزی پذیرفته و با درجه كاردانی فارغ التحصیل می شدند. دانشجویانی كه مایل بودند می توانستند تا درجه كارشناسی در دانشكده كشاورزی كرج وابسته به دانشگاه تهران به تحصیلات خود ادامه دهند.

دانشگاه ارومیه
در سال ۱۳۴۸موافقت نامه ای بین بنیاد خاور نزدیك و وزارت فرهنگ وقت جهت افزایش دوره دانشكده از دوسال به برنامه چهار ساله به امضا رسید و آقای دكتر جعفر راثی ریاست دانشكده را به عهده گرفتند. نمایندگان بنیاد خاور نزدیك تهیه كتب آموزشی به زبان انگلیسی و تجهیزات آزمایشگاهی برای دوره چهارساله دانشكده كشاورزی و دامپروری را به عهده گرفتند. گرایش های آموزشی شامل رشته های كشاورزی، دامپروری و اقتصاد خانه بود كه باپایه گذاری پنج گروه آموزشی شامل علوم پایه، علوم گیاهی، علوم دامی، مهندسی كشاورزی و آموزش روستایی حمایت می شد. كتابخانه مركزی دانشكده به سرعت با كتاب های منتخب تجهیز و تعداد دانشجویان جدید الورود به ۱۵۰ نفر در سال رسید. در آغاز همكاری بنیاد خاورنزدیك با دانشكده كشاورزی و دامپروری، مزرعه وسیعی در نازلو واقع در حومه شهر ارومیه خریداری شد. پردیس نازلو در ۱۱كیلومتری مسیر جاده مرز سرو با تركیه و با فاصله ۱۹كیلومتری از پردیس شهر قرار داشت. در ابتدا ساختمان های دامپروری جهت نگهداری گاو و گوسفند و ماكیان به منظور آموزش عملی دانشجویان و با سرپرستی
متخصصین بنیاد خاورنزدیك احداث شد. آمریكاییان در قرن نوزدهم در ارومیه اقدام به تاسیس یك دانشگاه علوم پزشكی نمودند كه این موسسه بعدها به دانشگاه ارومیه و سپس به دانشگاه علوم پزشكی ارومیه تعلق گرفت.
توسعه در سال های بعد
به دنبال تاسیس دانشكده كشاورزی و دامپروری رضائیه، دانشكده های دامپزشكی و علوم در راستای توسعه كمی و كیفی دانشگاه به ترتیب در سالهای ۱۳۵۶و ۱۳۵۸ افتتاح شدند كه منجربه تاسیس دانشگاه رضائیه گردید. پس از آن فعالیت گستردهای برای توسعه پردیس نازلو به عمل آمد و به تدریج و به نوبت هر سه دانشكده فوق الذكر به پردیس نازلو انتقال یافتند. پس از انقلاب اسلامی نام دانشگاه رضانیه به دانشگاه ارومیه تغییر یافت.
لازم به توضیح است كه در سال ۱۳۵۹دانشكده پزشكی نیز در دانشگاه ارومیه تاسیس شده و تا سال ۱۳۶۴ به فعالیت خود ادامه داد و سپس در نتیجه تغییراتی كه در سطح وزارت پیش آمد از دانشگاه ارومیه جدا گردید.
دانشگاه ارومیه پس از آن با افتتاح دانشكده ادبیات و علوم انسانی در سال ۱۳۶۷و دانشكده فنی در سال ۱۳۶۸توسعه بیشتری یافت و درحال حاضر با داشتن پنج دانشكده، مركز آموزش عالی شهید باكری در شهر میاندوآب و آموزشكده فنی در شهر خوی، چهار مركز تحقیقاتی، پارك علم و فنآوری و مركز ، ICTكتابخانه مركزی، یك موزه و یك مركز تحقیقات سازه در حال تاسیس، به فعالیت آموزشی و تحقیقاتی خود ادامه می دهد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *